Efektivní End-to-End monitoring obchodních procesů

Efektivní End-to-End monitoring obchodních procesů

S ohledem na stále složitější IT prostředí se většina společností potýká s problémem, jak efektivně měřit obchodní procesy z pohledu koncového zákazníka, kdy výkonnost a dostupnost těchto služeb má přímý vliv na obchodní výsledky společnosti. Trendem není investovat do nákladných řešení, která jsou zaměřena primárně na technologický dohled, ale implementovat řešení, která dávají zákazníkovi možnost měřit definované parametry reálných business služeb. Tento přístup umožnuje nahlížet na kvalitu poskytovaných služeb lidem, jejichž primární zaměření není technologické, ale jedná se o lidi, kteří jsou zodpovědní za prodej a rozvoj těchto služeb. Přijďte si poslechnout, jak danou problematiku řešíme u jednoho z největších operátorů v ČR a jakou přidanou hodnotu dodané řešení tomuto zákazníkovi přináší.


Jak monitorovat funkčnost obchodních procesů?

Z hlediska obchodu a generování příjmů je pro společnost zásadní, že veškeré obchodní procesy, a obzvláště ty elektronické, jsou na 100 % funkční. Například systém pro objednání a aktivaci nových SIM karet, schopnost e-shopu přijímat objednávky nebo generování elektronických dokladů a faktur za služby. Všechny uvedené příklady se skládají z několika vzájemně propojených systémů, serverových aplikací a databází, které jednotlivě mohou celý proces jak zpomalit, tak i zcela přerušit. End-to-End monitoring se na daný systém dívá jako na celek a oproti klasickému monitoringu stavu jednotlivých komponent přináší ucelenou informaci o stavu obchodního procesu. Tyto informace jsou pak zásadní v případě, kdy dojde k propadu prodejů nebo ke zvyšování prodlevy uhrazených faktur.

Přijďte si poslechnout, jak danou problematiku řešíme u jednoho z největších operátorů v ČR a jakou přidanou hodnotu může řešení přinést i vaší společnosti.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

24.2.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Milan Janoušek

Professional Services Manager Security & OSS/BSS, DIMENSION DATA

Load Style

Michal Charvát

Business Development Manager, DIMENSION DATA

Load Style

Radek Brázda

Senior Business Analyst, DIMENSION DATA