Security Access Control

Secure Access Control

Bezpečnost přístupové vrstvy IT infrastruktury je klíčovým prvkem zabezpečení informací společnosti. Poskytuje přehled o tom, kdo a kdy přistupuje k datům, umožňuje tento přístup regulovat a to ať jde o přístupy z počítače v lokální síti, vlastního zařízení připojeného do internetu či mobilních zařízení. Ukážeme Vám, jak v organizační i technické rovině taková zabezpečení realizovat, provozovat a jaká možná úskalí přináší jejich implementace.

Kromě části teoretické Vám předvedeme také praktickou realizaci s využitím řešení Cisco Identity Services Engine (ISE).

Seminář je určen pro pracovníky, kteří zodpovídají za bezpečnost informací ve společnosti a určují způsob tohoto zabezpečení v technické a procesní rovině.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

30.04.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 11:30
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Zemánek

SOLUTION MANAGER SECURITY, DIMENSION DATA

Load Style

Jakub Chytráček

CONSULTATNT NETWORK INFRASTRUCTURE, DIMENSION DATA

Monitoring zranitelností

Monitoring zranitelností

Prvním krokem, který hacker provádí před útokem na aplikaci nebo zařízení, je jejich identifikace a následné zjištění jejich zranitelností. Aby bylo možné se účinně útoku bránit, je potřeba slabá místa Vaší infrastruktury znát dříve než útočník a zamezit jejich zneužití.

Seznámíme Vás s teorií zjišťování zranitelností, s metodami jejich odstraňování a ukážeme moderní trendy v této oblasti.

Hovořit budeme o propojování systémů zranitelností s ostatními systémy, jako jsou například SIEM (Security Information and Event Management) nebo Service Desk, a součástí budou názorné ukázky zachycení a řešení zranitelností v praxi.

Seminář je určen pro všechny, kteří řeší bezpečnost interní datové a aplikační infrastruktury. Pro dobré porozumění je dobré znát alespoň základní pojmy ze světa bezpečnosti.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

20.08.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Zemánek

SOLUTION MANAGER SECURITY, DIMENSION DATA

Jak zabezpečit privilegované účty k informačním systémům firem?

Jak zabezpečit privilegované účty k informačním systémům firem?

Zneužití privilegovaných účtů představuje pro organizace jedno z nejvyšších bezpečnostních rizik a prokazatelně hraje svou roli téměř ve všech případech kybernetických útoků. Nejsou to přihlašovací údaje členů vedení, ale účty IT administrátorů a techniků, které mohou útočníkovi poskytnout takřka neomezená práva k systémům a informacím společnosti. Je třeba si uvědomit, že zneužití těchto účtů vede ke zcizení stěžejních firemních dat či k zásahu do kritických systémů. Následky jsou zneužití dat v obchodním styku, převzetí zákazníků konkurencí, výpadky až nefunkčnost poskytovaných služeb, negativní dopad na obchodní výsledky a v konečném důsledku poškození reputace v očích zákazníků. Lze tomu však předejít.

K této problematice je zapotřebí přistupovat aktivně. V rámci našeho bezplatného semináře se dozvíte, jakým způsobem s privilegovanými účty pracovat a eliminovat případná ohrožení.

Účelem workshopu je seznámit se s tím, co jsou privilegované účty, jakým způsobem je rozeznat a jak je zabezpečit v souladu s bezpečnostní politikou. Vysvětlíme, jak umožnit přístup externím dodavatelům bez ohrožení bezpečnosti vlastních systémů. Dále jak mít přehled o přístupech ke kritickým systémům, jak vyhodnocovat podezřelé aktivity a jak na ně reagovat. Součástí semináře bude také představení řešení pro bezpečnou výměnu dat a možnosti jeho nasazení v rámci firmy.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

12.05.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4

Přednášející

Load Style

Jakub Suchý

Technical Solution Manager, DIMENSION DATA

Load Style

Milan Janoušek

Business Development Manager, DIMENSION DATA

Hosté

Daniel Hetenyi

Regional Sales Manager, Czech & Slovakia, Cyber Ark