Monitoring zranitelností

Prvním krokem, který hacker provádí před útokem na aplikaci nebo zařízení, je jejich identifikace a následné zjištění jejich zranitelností. Aby bylo možné se účinně útoku bránit, je potřeba slabá místa Vaší infrastruktury znát dříve než útočník a zamezit jejich zneužití.

Seznámíme Vás s teorií zjišťování zranitelností, s metodami jejich odstraňování a ukážeme moderní trendy v této oblasti.

Hovořit budeme o propojování systémů zranitelností s ostatními systémy, jako jsou například SIEM (Security Information and Event Management) nebo Service Desk, a součástí budou názorné ukázky zachycení a řešení zranitelností v praxi.

Seminář je určen pro všechny, kteří řeší bezpečnost interní datové a aplikační infrastruktury. Pro dobré porozumění je dobré znát alespoň základní pojmy ze světa bezpečnosti.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

20.08.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Zemánek

SOLUTION MANAGER SECURITY, DIMENSION DATA

Network and Application Performance Optimisation and visibility

Application Performance Monitoring (APM)  poskytuje provozovatelům a správcům ICT infrastruktury komplexní pohled na stav a výkonnost služeb díky korelaci informací z monitoringu chování koncového uživatele, monitoringu transakcí, monitoringu aplikací a monitoringu podpůrné infrastruktury.

Kromě teoretického představení APM problematiky Vám živě ukážeme dvě APM řešení:
- Invea FlowMon APM
- Riverbed SteelCentral

Účastníci se seznámí s aktuálními trendy vizualizace a troubleshootingu výkonnosti aplikací. 

Tento seminář je určen jak pro pracovníky zabývajícími se přímou správou IT infrastruktury, tak i pro řídící pracovníky, kteří mají na starosti redukci nákladů na provoz IT infrastruktury, zvyšování produktivity IT oddělení a kontrolu plnění SLA poskytovaných služeb.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

24.06.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Ostrava

Přednášející

Load Style

Jiří Volek

Solution Manager Network Integration, Dimension Data

Jak zabezpečit privilegované účty k informačním systémům firem?

Zneužití privilegovaných účtů představuje pro organizace jedno z nejvyšších bezpečnostních rizik a prokazatelně hraje svou roli téměř ve všech případech kybernetických útoků. Nejsou to přihlašovací údaje členů vedení, ale účty IT administrátorů a techniků, které mohou útočníkovi poskytnout takřka neomezená práva k systémům a informacím společnosti. Je třeba si uvědomit, že zneužití těchto účtů vede ke zcizení stěžejních firemních dat či k zásahu do kritických systémů. Následky jsou zneužití dat v obchodním styku, převzetí zákazníků konkurencí, výpadky až nefunkčnost poskytovaných služeb, negativní dopad na obchodní výsledky a v konečném důsledku poškození reputace v očích zákazníků. Lze tomu však předejít.

K této problematice je zapotřebí přistupovat aktivně. V rámci našeho bezplatného semináře se dozvíte, jakým způsobem s privilegovanými účty pracovat a eliminovat případná ohrožení.

Účelem workshopu je seznámit se s tím, co jsou privilegované účty, jakým způsobem je rozeznat a jak je zabezpečit v souladu s bezpečnostní politikou. Vysvětlíme, jak umožnit přístup externím dodavatelům bez ohrožení bezpečnosti vlastních systémů. Dále jak mít přehled o přístupech ke kritickým systémům, jak vyhodnocovat podezřelé aktivity a jak na ně reagovat. Součástí semináře bude také představení řešení pro bezpečnou výměnu dat a možnosti jeho nasazení v rámci firmy.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

12.05.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4

Přednášející

Load Style

Jakub Suchý

Technical Solution Manager, DIMENSION DATA

Load Style

Milan Janoušek

Business Development Manager, DIMENSION DATA

Hosté

Daniel Hetenyi

Regional Sales Manager, Czech & Slovakia, Cyber Ark

Získávání nových obchodních příležitostí na webu

Informace o chování návštěvníků Vašich webových stránek jsou neocenitelnými vodítky pro aktivní obchodní aktivity a služby zákaznické péče. Představíme Vám řešení, pomocí kterého dokážete analyzovat chování návštěvníků webu a zjištěné údaje integrovat s procesy kontaktního centra.

Řešení umožňuje akcelerovat objem lead generation, zvyšovat úspěšnost prodeje, umožňuje kvalitnější cílení marketingových kampaní a pomáhá zvyšovat kvalitu zákaznické obsluhy a péče.

Kromě teoretické části si předvedeme řešení v praxi a jeho praktický přínos budeme demonstrovat na několika případových studiích.

Seminář je určen pro pracovníky obchodu, marketingu a kontaktních center.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

11.06.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 11:30
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Video and audio conferencing - web collaboration tools

Spolupráce mezi zaměstnanci každé společnosti je klíčovým aspektem úspěchu. Ale jak toho dosáhnout, když jsou Vaši zaměstnanci neustále v pohybu, pracují v různých pobočkách či u klientů? Řešení, které Vám představíme, umožňuje komunikaci mezi zaměstnanci, ať se nacházejí kdekoliv, a to při zachování většiny aspektů osobního setkání – sdílení emocí, nonverbální komunikaci či spolupráci nad stejným dokumentem.

Kromě teoretického výkladu budete mít možnost si tyto prostředky reálně vyzkoušet, zapojit se do průběhu semináře a ověřit si, že tato forma komunikace je s největší pravděpodobností vhodnou alternativou i pro Váš podnik.

Seminář je určen pro pracovníky, kteří jsou zodpovědní za efektivní fungování společnosti a hledají cesty, jak zajistit optimální chod organizace při současném trendu snižování nákladů na provoz. Inspiraci na tomto semináři naleznou převážně pracovníci HR, členové obchodních týmů a vedoucí pracovních týmu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

28.5.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 11:30
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Adrián Čech

SOLUTION MANAGER UNIFIED COMMUNICATIONS, DIMENSION DATA

Network and Application Performance Optimisation and visibility

Application Performance Monitoring (APM)  poskytuje provozovatelům a správcům ICT infrastruktury komplexní pohled na stav a výkonnost služeb díky korelaci informací z monitoringu chování koncového uživatele, monitoringu transakcí, monitoringu aplikací a monitoringu podpůrné infrastruktury.

Kromě teoretického představení APM problematiky Vám živě ukážeme dvě APM řešení:
- Invea FlowMon APM
- Riverbed SteelCentral

Účastníci se seznámí s aktuálními trendy vizualizace a troubleshootingu výkonnosti aplikací. 

Tento seminář je určen jak pro pracovníky zabývajícími se přímou správou IT infrastruktury, tak i pro řídící pracovníky, kteří mají na starosti redukci nákladů na provoz IT infrastruktury, zvyšování produktivity IT oddělení a kontrolu plnění SLA poskytovaných služeb.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

14.05.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 11:30
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jiří Volek

Solution Manager Network Integration, Dimension Data

Secure Access Control

Bezpečnost přístupové vrstvy IT infrastruktury je klíčovým prvkem zabezpečení informací společnosti. Poskytuje přehled o tom, kdo a kdy přistupuje k datům, umožňuje tento přístup regulovat a to ať jde o přístupy z počítače v lokální síti, vlastního zařízení připojeného do internetu či mobilních zařízení. Ukážeme Vám, jak v organizační i technické rovině taková zabezpečení realizovat, provozovat a jaká možná úskalí přináší jejich implementace.

Kromě části teoretické Vám předvedeme také praktickou realizaci s využitím řešení Cisco Identity Services Engine (ISE).

Seminář je určen pro pracovníky, kteří zodpovídají za bezpečnost informací ve společnosti a určují způsob tohoto zabezpečení v technické a procesní rovině.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

30.04.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 11:30
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Zemánek

SOLUTION MANAGER SECURITY, DIMENSION DATA

Load Style

Jakub Chytráček

CONSULTATNT NETWORK INFRASTRUCTURE, DIMENSION DATA