Workspace for Tomorrow

Když řekneme „Workspace for Tomorrow“, hovoříme o propojení funkčních architektonických prvků, estetiky prostoru a technologií pro komunikaci a spolupráci. Hovoříme o způsobu, jak vyhovět nárokům a očekáváním (nejen) nastupujících generací, jak zvyšovat konkurenceschopnost podniku, jak posilovat zaměstnaneckou spokojenost, hrdost a angažovanost.

Z hodnověrných průzkumů vyplývá, že používání nových komunikačních technologií zvyšuje kvalitu života v práci, atraktivitu zaměstnavatele i spokojenost zaměstnanců. Toto dominantně potvrzují nejen zástupci mladé generace (79% souhlasí), ale také zástupci starších generací (68% souhlasí).

Díky technologiím pro mobilitu, díky sociálním sítím, díky společensko-kulturním změnám a také díky sílícím tlakům na odváděný výkon mizí určité hranice. Hranice fyzické, protože „Proč nutit zaměstnance sedět v kanceláři, když mohou pracovat odkudkoliv – podstatné je, jakou odvedou práci, ne odkud“. Ale také se stírá hranice pracovní doby, protože zaměstnanci mohou pracovat ráno, v noci, napříč časovými pásmy... Kdykoliv a kdekoliv. Avšak firma bez sdíleného prostoru, kde se lidé setkávají, společně tvoří, diskutují, zažívají legraci, už přestává být firmou. Koncept Workspace for Tomorrow zohledňuje všechny tyto aspekty i individuální nároky podle typu odváděné činnosti.

Představíme Vám přístup společnosti Dimension Data k budování pracovního prostoru nové generace. Představíme Vám technologie, které pomáhají měnit tradiční paradigmata komunikace a spolupráce. A také Vám, ve spolupráci s naším hostem, představíme náš referenční projekt v Globálním inovativním IT centru MSD v Praze.

Success Story / MSD IT Global Innovation Center v Praze
Technologie pro sjednocenou komunikaci tvoří organickou součást pracovního prostoru

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

13.4.2016

Registrace: 9:15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 11:30
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Zbyszek Lugsch

Solutions and Business Development Director, Dimension Data

Pozvaní prezentující


Josef Holý

Associate Director, Advanced Solutions, MSD IT Global Innovation Center

Enterprise Workload Management

Na současném konkurenčním trhu je velice důležité, aby společnosti byly schopné spravovat a optimalizovat zdroje a stanovit priority zpracování jednotlivých typů úkolů a zákaznických interakcí napříč celou společností.

Řešením je Enterprise Workload Management, kde zákaznické požadavky jsou inteligentně směrovány mezi pracovníky společnosti, aniž by došlo k nahrazení stávajících systémů a aplikací. Systém inteligentně vyhodnotí další nejdůležitější požadavek a automaticky jej doručí pracovníkovi se znalostí dané problematiky. Přínosem je pak automatická distribuce práce a zátěže, zkrácení doby vyřízení zákaznických požadavků, možnost podrobného online reportingu a datových analýz.

Kromě teoretické části si přínos řešení budeme demonstrovat na několika případových studiích postavených na technologiích Genesys.

Seminář je určen pro pracovníky a manažery kontaktních center a back-officu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

30.3.2016

Registrace: 9:15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Cihlář

Senior Buiness Consultant CIS, DIMENSION DATA

Pozvaní prezentující


Patrik Ort

Account Executive, Central Europe, Genesys

Henrich Eckhardt

Solutions Engineer, Genesys

Podniková mobilita a bezdrátové sítě nové generace

Jak přistupovat k podnikové mobilitě a jaké cíle si vytknout? Jaké jsou pokročilé technologie bezdrátových sítí? To jsou otázky, na které vám odpovíme v průběhu našeho bezplatného semináře.

Mobilní pracovníci a jejich přínos k efektivitě jsou realitou. Podniky však čelí širokému spektru mobilních zařízení, které se jednak snaží bezpečně začlenit do své infrastruktury a poskytnout jim maximální flexibilitu a vysokou dostupnost bezdrátové konektivity. S budováním bezdrátové infrastruktury se pak řeší i další otázky, jako plánovaná údržba a rozvoj.

Na semináři vás seznámíme s metodikou EMDM - Enterprise Mobility Development Model - která vám pomůže zmapovat stávající situaci a vyjasnit požadované cíle pro rozvoj mobility v oblastech: uživatelé, aplikace, koncová zařízení, provoz, infrastruktura a bezpečnost. Diskutovat budeme i klíčové parametry pro návrh, výstavbu a provoz bezdrátové infrastruktury a představíme také aktuální wi-fi novinky společnosti Cisco Systems.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

17.3.2016

Registrace: 9:15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jiří Volek

Solution Manager Network Integration, Dimension Data

Efektivní End-to-End monitoring obchodních procesů

S ohledem na stále složitější IT prostředí se většina společností potýká s problémem, jak efektivně měřit obchodní procesy z pohledu koncového zákazníka, kdy výkonnost a dostupnost těchto služeb má přímý vliv na obchodní výsledky společnosti. Trendem není investovat do nákladných řešení, která jsou zaměřena primárně na technologický dohled, ale implementovat řešení, která dávají zákazníkovi možnost měřit definované parametry reálných business služeb. Tento přístup umožnuje nahlížet na kvalitu poskytovaných služeb lidem, jejichž primární zaměření není technologické, ale jedná se o lidi, kteří jsou zodpovědní za prodej a rozvoj těchto služeb. Přijďte si poslechnout, jak danou problematiku řešíme u jednoho z největších operátorů v ČR a jakou přidanou hodnotu dodané řešení tomuto zákazníkovi přináší.


Jak monitorovat funkčnost obchodních procesů?

Z hlediska obchodu a generování příjmů je pro společnost zásadní, že veškeré obchodní procesy, a obzvláště ty elektronické, jsou na 100 % funkční. Například systém pro objednání a aktivaci nových SIM karet, schopnost e-shopu přijímat objednávky nebo generování elektronických dokladů a faktur za služby. Všechny uvedené příklady se skládají z několika vzájemně propojených systémů, serverových aplikací a databází, které jednotlivě mohou celý proces jak zpomalit, tak i zcela přerušit. End-to-End monitoring se na daný systém dívá jako na celek a oproti klasickému monitoringu stavu jednotlivých komponent přináší ucelenou informaci o stavu obchodního procesu. Tyto informace jsou pak zásadní v případě, kdy dojde k propadu prodejů nebo ke zvyšování prodlevy uhrazených faktur.

Přijďte si poslechnout, jak danou problematiku řešíme u jednoho z největších operátorů v ČR a jakou přidanou hodnotu může řešení přinést i vaší společnosti.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

24.2.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Milan Janoušek

Professional Services Manager Security & OSS/BSS, DIMENSION DATA

Load Style

Michal Charvát

Business Development Manager, DIMENSION DATA

Load Style

Radek Brázda

Senior Business Analyst, DIMENSION DATA

Analýza nestrukturovaných dat v kontaktním centru

Jak analyzovat prakticky jakoukoliv komunikaci s kontaktním centrem a jak využít tyto data pro zefektivnění komunikace, udržení zákazníka, nové marketingové kampaně nebo pro zvýšení prodejů stávajících produktů?

Veškeré nahrávané hovory je možné přepsat do textové podoby (s využitím technologie Speech To Text) a následně analyzovat témata každé komunikace i jejich emoce. Lze tak v řádech hodin monitorovat aktuální obsah komunikovaných témat, odhalovat kritické hovory ze strany zákazníků nebo sledovat slabá místa operátorů pro následující školení. V případě aktuální produktové kampaně zjišťovat okamžité reakce na nové produkty nebo vyhodnocovat obchodní úspěšnost operátorů. Takto lze analyzovat i data ze sociálních médií, webových chatů i emailové komunikace.

Představíme Vám praktické ukázky přepisů hovorů, navazující analýzy a práci s různými aplikačními analytickými nástroji.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

21.01.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Load Style

Tomáš Waněk

SENIOR EXPERT, DIMENSION DATA

Omnichannel přístup v rámci komunikace se zákazníky

Kontaktní centrum musí sledovat komunikační trendy a přizpůsobit se jim. Dnešní mladí lidé, kteří brzy budou v produktivním věku, jsou zvyklí především na digitální on-line komunikace, jako je chat, sociální sítě, mobilní aplikace a jiné.

V dnešní době je třeba jít ještě dál než jen integrovat komunikační kanály do jednotného routingu, reportingu a komunikační historie. Ukazuje se, že je třeba sledovat kontext jednotlivých komunikací a monitorovat celkovou „customer journey“, což je cesta zákazníka k požadovanému cíli.

V rámci tohoto workshopu Vám představíme Omnichannel principy řešení postavené na technologiích Genesys, včetně integrací do prostředí mobilních aplikací a webových portálů, kde dokážeme analyzovat chování návštěvníků webu a zjištěné údaje integrovat s procesy kontaktního centra. To vše lze využít ke zvýšení prodejního potenciálu, generování nových příležitostí, podpoře marketingu a zkvalitnění zákaznické obsluhy a péče.

Kromě teoretické části si předvedeme řešení v praxi a jeho praktický přínos budeme demonstrovat na několika případových studiích.
Seminář je určen pro pracovníky obchodu, marketingu a kontaktních center.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

28.01.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS
DIMENSION DATA

Pozvaní prezentující


Patrik Ort

Account Executive, Central Europe, Genesys

Henrich Eckhardt

Solutions Engineer, Genesys

Hlasové technologie - biometrie, rozpoznání hlasu a virtuální asistentka

Představíme Vám nový způsob ověřování zákazníků, možnost eliminace složitých IVR stromů a princip řešení virtuální asistentky, která pochopí, co říkáte, kdo to říká a transformuje mobilní aplikace pro iPhone a Android do nástroje poskytující okamžitý přístup k informacím a požadovaným službám, ať již se jedná o platební příkaz, změnu parametrů služby, či informační dotaz.

Součástí představení řešení budou i praktické ukázky, které nejlépe demonstrují možnosti systému.

Určeno pro zefektivnění zákaznické péče, zvýšení bezpečnosti přístupu, ale i podporu prodeje a marketingu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

14.01.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Pozvaní prezentující


Peter Martiš

Regional Manager Central & Eastern Europe, Nuance

Enterprise Workload Management

Na současném konkurenčním trhu je velice důležité, aby společnosti byly schopné spravovat a optimalizovat zdroje a stanovit priority zpracování jednotlivých typů úkolů a zákaznických interakcí napříč celou společností.

Řešením je Enterprise Workload Management, kde zákaznické požadavky jsou inteligentně směrovány mezi pracovníky společnosti, aniž by došlo k nahrazení stávajících systémů a aplikací. Systém inteligentně vyhodnotí další nejdůležitější požadavek a automaticky jej doručí pracovníkovi se znalostí dané problematiky. Přínosem je pak automatická distribuce práce a zátěže, zkrácení doby vyřízení zákaznických požadavků, možnost podrobného online reportingu a datových analýz.

Kromě teoretické části si přínos řešení budeme demonstrovat na několika případových studiích postavených na technologiích Genesys.

Seminář je určen pro pracovníky a manažery kontaktních center a back-officu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

17.12.2015

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Cihlář

Senior Buiness Consultant CIS, DIMENSION DATA

Pozvaní prezentující


Patrik Ort

Account Executive, Central Europe, Genesys

Henrich Eckhardt

Solutions Engineer, Genesys

Analýza nestrukturovaných dat v kontaktním centru

Jak analyzovat prakticky jakoukoliv komunikaci s kontaktním centrem a jak využít tyto data pro zefektivnění komunikace, udržení zákazníka, nové marketingové kampaně nebo pro zvýšení prodejů stávajících produktů?

Veškeré nahrávané hovory je možné přepsat do textové podoby (s využitím technologie Speech To Text) a následně analyzovat témata každé komunikace i jejich emoce. Lze tak v řádech hodin monitorovat aktuální obsah komunikovaných témat, odhalovat kritické hovory ze strany zákazníků nebo sledovat slabá místa operátorů pro následující školení. V případě aktuální produktové kampaně zjišťovat okamžité reakce na nové produkty nebo vyhodnocovat obchodní úspěšnost operátorů. Takto lze analyzovat i data ze sociálních médií, webových chatů i emailové komunikace.

Představíme Vám praktické ukázky přepisů hovorů, navazující analýzy a práci s různými aplikačními analytickými nástroji.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

19.11.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Load Style

Tomáš Waněk

SENIOR EXPERT, DIMENSION DATA

Hlasové technologie - biometrie, rozpoznání hlasu a virtuální asistentka

Představíme Vám nový způsob ověřování zákazníků, možnost eliminace složitých IVR stromů a princip řešení virtuální asistentky, která pochopí, co říkáte, kdo to říká a transformuje mobilní aplikace pro iPhone a Android do nástroje poskytující okamžitý přístup k informacím a požadovaným službám, ať již se jedná o platební příkaz, změnu parametrů služby, či informační dotaz.

Součástí představení řešení budou i praktické ukázky, které nejlépe demonstrují možnosti systému.

Určeno pro zefektivnění zákaznické péče, zvýšení bezpečnosti přístupu, ale i podporu prodeje a marketingu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

10.09.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA