Omnichannel přístup v rámci komunikace se zákazníky

Kontaktní centrum musí sledovat komunikační trendy a přizpůsobit se jim. Dnešní mladí lidé, kteří brzy budou v produktivním věku, jsou zvyklí především na digitální on-line komunikace, jako je chat, sociální sítě, mobilní aplikace a jiné.

V dnešní době je třeba jít ještě dál než jen integrovat komunikační kanály do jednotného routingu, reportingu a komunikační historie. Ukazuje se, že je třeba sledovat kontext jednotlivých komunikací a monitorovat celkovou „customer journey“, což je cesta zákazníka k požadovanému cíli.

V rámci tohoto workshopu Vám představíme Omnichannel principy řešení postavené na technologiích Genesys, včetně integrací do prostředí mobilních aplikací a webových portálů, kde dokážeme analyzovat chování návštěvníků webu a zjištěné údaje integrovat s procesy kontaktního centra. To vše lze využít ke zvýšení prodejního potenciálu, generování nových příležitostí, podpoře marketingu a zkvalitnění zákaznické obsluhy a péče.

Kromě teoretické části si předvedeme řešení v praxi a jeho praktický přínos budeme demonstrovat na několika případových studiích.
Seminář je určen pro pracovníky obchodu, marketingu a kontaktních center.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

28.01.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS
DIMENSION DATA

Pozvaní prezentující


Patrik Ort

Account Executive, Central Europe, Genesys

Henrich Eckhardt

Solutions Engineer, Genesys

Analýza nestrukturovaných dat v kontaktním centru

Jak analyzovat prakticky jakoukoliv komunikaci s kontaktním centrem a jak využít tyto data pro zefektivnění komunikace, udržení zákazníka, nové marketingové kampaně nebo pro zvýšení prodejů stávajících produktů?

Veškeré nahrávané hovory je možné přepsat do textové podoby (s využitím technologie Speech To Text) a následně analyzovat témata každé komunikace i jejich emoce. Lze tak v řádech hodin monitorovat aktuální obsah komunikovaných témat, odhalovat kritické hovory ze strany zákazníků nebo sledovat slabá místa operátorů pro následující školení. V případě aktuální produktové kampaně zjišťovat okamžité reakce na nové produkty nebo vyhodnocovat obchodní úspěšnost operátorů. Takto lze analyzovat i data ze sociálních médií, webových chatů i emailové komunikace.

Představíme Vám praktické ukázky přepisů hovorů, navazující analýzy a práci s různými aplikačními analytickými nástroji.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

21.01.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Load Style

Tomáš Waněk

SENIOR EXPERT, DIMENSION DATA

Hlasové technologie - biometrie, rozpoznání hlasu a virtuální asistentka

Představíme Vám nový způsob ověřování zákazníků, možnost eliminace složitých IVR stromů a princip řešení virtuální asistentky, která pochopí, co říkáte, kdo to říká a transformuje mobilní aplikace pro iPhone a Android do nástroje poskytující okamžitý přístup k informacím a požadovaným službám, ať již se jedná o platební příkaz, změnu parametrů služby, či informační dotaz.

Součástí představení řešení budou i praktické ukázky, které nejlépe demonstrují možnosti systému.

Určeno pro zefektivnění zákaznické péče, zvýšení bezpečnosti přístupu, ale i podporu prodeje a marketingu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

14.01.2016

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Pozvaní prezentující


Peter Martiš

Regional Manager Central & Eastern Europe, Nuance

Enterprise Workload Management

Na současném konkurenčním trhu je velice důležité, aby společnosti byly schopné spravovat a optimalizovat zdroje a stanovit priority zpracování jednotlivých typů úkolů a zákaznických interakcí napříč celou společností.

Řešením je Enterprise Workload Management, kde zákaznické požadavky jsou inteligentně směrovány mezi pracovníky společnosti, aniž by došlo k nahrazení stávajících systémů a aplikací. Systém inteligentně vyhodnotí další nejdůležitější požadavek a automaticky jej doručí pracovníkovi se znalostí dané problematiky. Přínosem je pak automatická distribuce práce a zátěže, zkrácení doby vyřízení zákaznických požadavků, možnost podrobného online reportingu a datových analýz.

Kromě teoretické části si přínos řešení budeme demonstrovat na několika případových studiích postavených na technologiích Genesys.

Seminář je určen pro pracovníky a manažery kontaktních center a back-officu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

17.12.2015

Registrace: 9.15 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Cihlář

Senior Buiness Consultant CIS, DIMENSION DATA

Pozvaní prezentující


Patrik Ort

Account Executive, Central Europe, Genesys

Henrich Eckhardt

Solutions Engineer, Genesys

Jak zabezpečit privilegované účty k informačním systémům firem?

Zneužití privilegovaných účtů představuje pro organizace jedno z nejvyšších bezpečnostních rizik a prokazatelně hraje svou roli téměř ve všech případech kybernetických útoků. Nejsou to přihlašovací údaje členů vedení, ale účty IT administrátorů a techniků, které mohou útočníkovi poskytnout takřka neomezená práva k systémům a informacím společnosti. Je třeba si uvědomit, že zneužití těchto účtů vede ke zcizení stěžejních firemních dat či k zásahu do kritických systémů. Následky jsou zneužití dat v obchodním styku, převzetí zákazníků konkurencí, výpadky až nefunkčnost poskytovaných služeb, negativní dopad na obchodní výsledky a v konečném důsledku poškození reputace v očích zákazníků. Lze tomu však předejít.

K této problematice je zapotřebí přistupovat aktivně. V rámci našeho bezplatného semináře se dozvíte, jakým způsobem s privilegovanými účty pracovat a eliminovat případná ohrožení.

Účelem workshopu je seznámit se s tím, co jsou privilegované účty, jakým způsobem je rozeznat a jak je zabezpečit v souladu s bezpečnostní politikou. Vysvětlíme, jak umožnit přístup externím dodavatelům bez ohrožení bezpečnosti vlastních systémů. Dále jak mít přehled o přístupech ke kritickým systémům, jak vyhodnocovat podezřelé aktivity a jak na ně reagovat. Součástí semináře bude také představení řešení pro bezpečnou výměnu dat a možnosti jeho nasazení v rámci firmy.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

12.05.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4

Přednášející

Load Style

Jakub Suchý

Technical Solution Manager, DIMENSION DATA

Load Style

Milan Janoušek

Business Development Manager, DIMENSION DATA

Hosté

Daniel Hetenyi

Regional Sales Manager, Czech & Slovakia, Cyber Ark

Analýza nestrukturovaných dat v kontaktním centru

Jak analyzovat prakticky jakoukoliv komunikaci s kontaktním centrem a jak využít tyto data pro zefektivnění komunikace, udržení zákazníka, nové marketingové kampaně nebo pro zvýšení prodejů stávajících produktů?

Veškeré nahrávané hovory je možné přepsat do textové podoby (s využitím technologie Speech To Text) a následně analyzovat témata každé komunikace i jejich emoce. Lze tak v řádech hodin monitorovat aktuální obsah komunikovaných témat, odhalovat kritické hovory ze strany zákazníků nebo sledovat slabá místa operátorů pro následující školení. V případě aktuální produktové kampaně zjišťovat okamžité reakce na nové produkty nebo vyhodnocovat obchodní úspěšnost operátorů. Takto lze analyzovat i data ze sociálních médií, webových chatů i emailové komunikace.

Představíme Vám praktické ukázky přepisů hovorů, navazující analýzy a práci s různými aplikačními analytickými nástroji.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

19.11.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Load Style

Tomáš Waněk

SENIOR EXPERT, DIMENSION DATA

Hlasové technologie - biometrie, rozpoznání hlasu a virtuální asistentka

Představíme Vám nový způsob ověřování zákazníků, možnost eliminace složitých IVR stromů a princip řešení virtuální asistentky, která pochopí, co říkáte, kdo to říká a transformuje mobilní aplikace pro iPhone a Android do nástroje poskytující okamžitý přístup k informacím a požadovaným službám, ať již se jedná o platební příkaz, změnu parametrů služby, či informační dotaz.

Součástí představení řešení budou i praktické ukázky, které nejlépe demonstrují možnosti systému.

Určeno pro zefektivnění zákaznické péče, zvýšení bezpečnosti přístupu, ale i podporu prodeje a marketingu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

10.09.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA

Monitoring zranitelností

Prvním krokem, který hacker provádí před útokem na aplikaci nebo zařízení, je jejich identifikace a následné zjištění jejich zranitelností. Aby bylo možné se účinně útoku bránit, je potřeba slabá místa Vaší infrastruktury znát dříve než útočník a zamezit jejich zneužití.

Seznámíme Vás s teorií zjišťování zranitelností, s metodami jejich odstraňování a ukážeme moderní trendy v této oblasti.

Hovořit budeme o propojování systémů zranitelností s ostatními systémy, jako jsou například SIEM (Security Information and Event Management) nebo Service Desk, a součástí budou názorné ukázky zachycení a řešení zranitelností v praxi.

Seminář je určen pro všechny, kteří řeší bezpečnost interní datové a aplikační infrastruktury. Pro dobré porozumění je dobré znát alespoň základní pojmy ze světa bezpečnosti.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

20.08.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Petr Zemánek

SOLUTION MANAGER SECURITY, DIMENSION DATA

Network and Application Performance Optimisation and visibility

Application Performance Monitoring (APM)  poskytuje provozovatelům a správcům ICT infrastruktury komplexní pohled na stav a výkonnost služeb díky korelaci informací z monitoringu chování koncového uživatele, monitoringu transakcí, monitoringu aplikací a monitoringu podpůrné infrastruktury.

Kromě teoretického představení APM problematiky Vám živě ukážeme dvě APM řešení:
- Invea FlowMon APM
- Riverbed SteelCentral

Účastníci se seznámí s aktuálními trendy vizualizace a troubleshootingu výkonnosti aplikací. 

Tento seminář je určen jak pro pracovníky zabývajícími se přímou správou IT infrastruktury, tak i pro řídící pracovníky, kteří mají na starosti redukci nákladů na provoz IT infrastruktury, zvyšování produktivity IT oddělení a kontrolu plnění SLA poskytovaných služeb.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

24.06.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 12:00
Místo konání: Ostrava

Přednášející

Load Style

Jiří Volek

Solution Manager Network Integration, Dimension Data

Získávání nových obchodních příležitostí na webu

Informace o chování návštěvníků Vašich webových stránek jsou neocenitelnými vodítky pro aktivní obchodní aktivity a služby zákaznické péče. Představíme Vám řešení, pomocí kterého dokážete analyzovat chování návštěvníků webu a zjištěné údaje integrovat s procesy kontaktního centra.

Řešení umožňuje akcelerovat objem lead generation, zvyšovat úspěšnost prodeje, umožňuje kvalitnější cílení marketingových kampaní a pomáhá zvyšovat kvalitu zákaznické obsluhy a péče.

Kromě teoretické části si předvedeme řešení v praxi a jeho praktický přínos budeme demonstrovat na několika případových studiích.

Seminář je určen pro pracovníky obchodu, marketingu a kontaktních center.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

11.06.2015

Registrace: 9.00 - 9:30
Seminář: 9:30 - 11:30
Místo konání: Praha

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

SOLUTION MANAGER CIS, DIMENSION DATA