Udělejte si DNA test v demo centru Dimension Data

Vyzkoušejte si funkce Cisco Digital Network Architecture – otevřené, rozšiřitelné a softwarově řízené síťové architektury v DNA demo centru společnosti Dimension Data.

Co se dozvíte
• Jak zvýšit adaptabilitu vašeho podnikání na podmínky digitální ekonomiky
• Jak využít možností virtualizované síťové architektury pro rozvoj firemních inovací
• Jaké zkušenosti máme s Cisco DNA v Dimension Data
• Jak pružné licencování zaručí, že budete vždy pracovat s nejnovějšími nástroji
• Jaký přístup k virtualizaci a automatizaci volí naši zákazníci
• Jaký názor mají naši konzultanti na uplatnění Cisco DNA v prostředí vaší firmy

Co si vyzkoušíte
• Modelové funkce a ovládání Cisco DNA
• Analytické nástroje Cisco DNA
• WiFi management
• Nastavení politik
• Fabric Mode
• Plug and Play


TECHNOLOGIE

Cisco DNA
Cisco DNA Assurance
SD – Access

CÍLOVÉ PUBLIKUM

Správci sítě
IT manažeři


Partnerem semináře je společnost Cisco Systems

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

12.12.2018

Registrace 9:30 - 10:00
Workshop: 10:00 - 14:00
Místo konání: DNA demo centrum, Dimension Data CR, Milevská 2095/5, Praha 4

Po 14:00 budou pro zájemce nadále k dispozici naši konzultanti pro individuální diskusi.


Přesuňte výrobu do digitální továrny

Pojem Digital Factory patří mezi nově nastupující trendy v průmyslu.

Dříve se technologie jako virtuální realita, umělá inteligence či machine learning vyskytovaly pouze v laboratořích, ale v současné době se stávají novou součástí technologického prostředí moderních továren.

Automatizované řízení robotů sice do výroby proniklo dávno, ale je to teprve digitální transformace IT, která může z běžné továrny vytvořit „digitální továrnu“.

Sběr dat pomocí čidel v průběhu procesu výroby byl sice prvním krokem, ale dnes se data sbírají ve velké míře i mimo vlastní výrobní závod. Hovoříme o sběru dat přímo ze strojů v terénu, jako jsou nakladače nebo buldozéry, který umožňuje včasnou opravu. Podobně funguje i sběr dat z aut, lodí i letadel nebo prvků energetických infrastruktur, jako jsou čerpadla, trafostanice apod. Právě díky novým možnostem v IT lze tato data sbírat, analyzovat a zpracovávat on-line například v prostředí cloudu. Novou součástí práce s daty je, tam kde to dává businessu smysl, i sběr a analýza dat ze sociálních sítí, kde nejnovější technologie na bázi umělé inteligence a machine learningu pomáhají zrychlit, zautomatizovat a zefektivnit rozhodování na úrovni managementu.

Jednou z klíčových inovací SAP S/4HANA v oblasti provozu a logistiky je rychlé MRP plánování, založené na novém responzivním uživatelském rozhraní, které umožňuje mnohem efektivnější rozhodování během procesu plánování.

Proč se hyperkonvergovaná infrastruktura stává oblíbenou volbou pro migrace a nové implementace SAP S/4 HANA? Nativní podpora technologií jako SAP Data Hub či kontejnerů poskytuje záruku moderního SAP prostředí pro vaše úlohy.


Program semináře:

09:00 - 09:30 Ranní káva a snídaně
09:30 - 09:50 Úvod, Spolupráce DD a Itelligence (Tomáš Bartoš)
09:50 - 10:50 Fenomén Digital Factory - SAP S/4HANA, SAP Leonardo (Martin Šindlář)
10:50 - 11:15 Coffee break
11:15 - 12:15 Pokročilé plánování v S/4 HANA – Demand Driven MRP (Tomáš Slamka)
12:15 - 13:00 Hyperkonvergovaná platforma – optimální volba pro SAP HANA, S4/HANA (Martin Klčovský)


TECHNOLOGIE

SAP Leonardo
Big Data
Machine Learning
Data Intelligence

CÍLOVÉ PUBLIKUM

IT manažeři
Business Development
Správci sítě


Partnerem semináře je společnost itelligence


Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

04.10.2018

Registrace: 9:15 – 9:30
Seminář: 9:30 – 13:00
Místo konání: Hotel Park Inn by Radisson, Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava

Přednášející

Load Style

Tomáš Bartoš

Business Development Manager
Dimension Data Czech Republic


Load Style

Martin Klčovský

PS DC Manager
Dimension Data Czech Republic

Hosté

Martin Šindlář

Head of SAP Technical Division
itelligence


Tomáš Slamka

Manager Project
itelligence


Hyperkonvergence: Jak udělat z chaosu dobře fungující celek

Je jen málo firem, které si mohou dovolit spravovat svou vlastní komplexní infrastrukturu.

Trendem posledních let se stává spouštění aplikací z různých zdrojů, jako je on premise, hosting, privátní či hybridní cloud. Díky tomuto trendu mohou firmy využívat nejnovější technologie a aplikace pouze tehdy, když je skutečně potřebují. Nemusí tak investovat do vlastní infrastruktury, která vyžaduje pravidelnou údržbu a stárne doslova každým dnem. Správa hybridního heterogenního prostředí kombinující cloud a on premise je ovšem stále složitější.

Jako velmi efektivní se jeví implementace tzv. hyperkonvergované platformy pro optimalizaci dostupnosti, bezpečnosti, latence a optimálního využití možných způsobů nasazení.

Jedná se o výkonnou plně virtualizovanou serverovou platformu, která optimálně integruje všechny potřebné technologické prvky sítě, serveru a úložiště s virtualizační vrstvou do „hyperkonvergovaného” celku a je základem pro „hybridizaci“ infrastruktury.


Program semináře:

09:00 - 09:30 Ranní káva a snídaně
09:30 - 09:45 Úvod , spolupráce DD a Cisco (TB)
09:45 - 10:15 Hypergonvergence - svěží vítr v IT, pohled Cisco na HCI (MP)
10:15 - 11:30 Cisco Hyperflex – filozofie technologie (MP)
11:30 - 12:00 Coffee break
12:00 - 12:30 Hyperflex & SAP (MP)
12:30 - 13:15 CISCO ALL IN ONE Solution for SAP - komplexní end-to-end pohled (ACI + HyperFlex + UCS) (MP)


TECHNOLOGIE

Cisco HyperFlex
SAP HANA

CÍLOVÉ PUBLIKUM

IT manažeři
Správci sítě


Partnerem semináře je společnost Cisco Systems

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

19.06.2018

Registrace: 9:15 – 9:30
Seminář: 9:30 – 13:00
Místo konání: Dimension Data CR, Milevská 2095/5, Praha 4

Přednášející

Load Style

Tomáš Bartoš

Business Development Manager
Dimension Data Czech Republic

Hosté

Miloš Pavlík

Consulting System Engineer
Cisco Systems


Collaboration nástroje: Trendy moderní komunikace

Digitální transformace se projevuje u organizací v mnoha směrech. Mezi nejvýraznější patří metody komunikace a týmové spolupráce.

Manažeři vyžadují, aby zaměstnanci navzájem spolupracovali a tím dosahovali vyšší produktivity. Chtějí si udržet klienty a zároveň získat nové prostřednictvím lepších služeb. Chtějí snižovat náklady využíváním technologií novým způsobem a využít technologie i pro posílení obchodních procesů. Chtějí získat výhodu nad konkurencí. Chtějí přijmout digitální transformaci a zůstat relevantní vzhledem k rychlosti technologického rozvoje.

Na semináři se dozvíte, jaké jsou možnosti řešení týmové spolupráce od společnosti Cisco Systems, jak by taková spolupráce měla ideálně vypadat a dozvíte se praktické ukázky využití nejmodernějších nástrojů pro týmovou spolupráci.

V dnešní době je vysoký tlak na bezpečnost řešení, mobilitu uživatelů a přitom je kladen důraz na spolehlivost a kvalitu spolupráce. Jednou odpovědí na tyto funkcionality je přesun řešení do cloudového prostředí, druhá odpověď je naopak vše držet striktně na vlastních prostředích, tedy on-premise.

My Vám ukážeme možnost zabezpečeného propojení obou světů a vyzdvihnutí jejich výhod či nevýhod.

Automatizace je a bude hybatelem moderní doby, kdy tlak na snížení nákladů společností bude tento segment více a více urychlovat. V moderní komunikaci je tento trend již velmi znatelný, a proto Vám předvedeme několik ukázek, jak lze na tento trend správně odpovědět.


TECHNOLOGIE

Virtuální recepce
Cpost BOT

CÍLOVÉ PUBLIKUM

Manažeři obchodu a marketingu
Facility Management
Back-office
IT specialisté


Partnerem semináře je společnost Cisco Systems

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

13.06.2018

Registrace: 9:15 – 9:30
Seminář: 9:30 – 13:00
Místo konání: Dimension Data CR, Milevská 2095/5, Praha 4

Přednášejícít

Karel Hnát

Karel Hnát

Business Development Manager
Dimension Data Czech Republic

Hosté

Load Style

Ivan Sýkora

Sales Specialist
Cisco Systems


Load Style

Jaroslav Martan

CSE
Cisco Systems


Hledání jehly v kupce dat

Visibilita a řízení přístupu v síti:
Detekce a řízení vnitřních hrozeb

Hackeři to mají čím dál jednodušší.

Ve stále rostoucí IT infrastruktuře firem, do které se připojují další a další uživatelé a zařízení, internetoví zločinci snadno skryjí své aktivity. Kvůli menší přehlednosti sítě mají spoustu času na krádež dat, financí nebo poškození firmy dříve, než je bezpečnostní systémy odhalí.

Řešením je zavedení bezpečnostní politiky uvnitř sítě.


Cílem je znovu získat jasný přehled o všech aktivitách uvnitř sítě a včas odhalit škodlivý software, který prošel přes perimetr ochrany.

Seminář nabídne přehled řešení, která umožní převzít kontrolu nad řízením přístupu do sítě díky zavedení visibility datového provozu.

Seminář bude zahrnovat scénáře návrhu a nasazení, příklady použití, osvědčené postupy a příklady konfigurace. Nabídne i způsoby monitorování a odstraňování problémů při zavádění.


Program semináře:

09:00 - 09:30 Ranní káva a snídaně
09:30 - 10:00 Cisco Digital Network Architecture
10:00 - 11:00 Úvod do technologií Cisco Stealthatch a Cisco ISE, případové studie
11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00 Cisco Stealthwatch a jeho využití, demo ukázky


TECHNOLOGIE

NetFlow
Cisco ISE
StealthWatch
Cisco TrustSec

CÍLOVÉ PUBLIKUM

Správci sítě
IT manažeři
Provozně-bezpečnostní analytici


Partnerem semináře je společnost Cisco Systems

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

02.05. 2018

Registrace: 9:15 – 9:30
Seminář: 9:30 – 13:00
Místo konání: Dimension Data CR, Milevská 2095/5, Praha 4

Přednášejícít

Load Style

Jiří Volek

Solution Manager Network Integration
Dimension Data Czech Republic


Load Style

Jiří Krystýnek

PS Implementation Engineer – Security
Dimension Data Czech Republic

Hosté

Jiří Tesař

Jiří Tesař

Consulting System Engineer
Cisco Systems


DNA firmy v době digitalizace hledejte v IT infrastruktuře

Rychlost vývoje technologií exponenciálně roste.

Než firma stačí vybrat a implementovat nejnovější infrastrukturu, dodané technologie jsou již za zenitem. Sítě tak nezvládají reagovat na měnící se situaci na trhu, využívat nově vzniklých příležitostí a odolávat nejnovějším hrozbám.

Architektura Cisco® Digital Network (Cisco DNA ™) umožňuje firmám udržovat si konkurenceschopnost i v době neustálých změn.

Digitální éra, v které se společnosti nacházejí, vyžaduje IT schopné vytvářet analýzy a pružně na ně reagovat. Samozřejmostí by měla být vyšší míra automatizace, která otevírá prostor pro inovace a nové obchodní modely. To vše v zabezpečeném balení, které splňuje přísná kritéria firem na ochranu proti internetovým hrozbám. Díky novému systému licencování si mohou být společnosti jisté, že vždy pracují s tím nejnovějším, co IT trh právě nabízí.


Program semináře:

09:00 - 09:30 Ranní káva a snídaně
09:30 - 10:00 Cisco Digital Network Architecture
10:00 - 10:30 Zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti - Automatizace a Assurance s využitím komponenty DNA Center a APIC-EM
10:30 - 11:00 Cisco Encrypted Traffic Analytics
11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00 Cisco DNA, případové studie a demo ukázky


TECHNOLOGIE

Cisco DNA
Cisco Encrypted Traffic Analytics
Cisco DNA Assurance

CÍLOVÉ PUBLIKUM

Správci sítě
IT manažeři
Všichni, kdo hledají cestu k automatizaci


Partnerem semináře je společnost Cisco Systems

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

17.04. 2018

Registrace: 9:15 – 9:30
Seminář: 9:30 – 13:00
Místo konání: Dimension Data CR, Milevská 2095/5, Praha 4

Přednášejícít

Load Style

Jiří Volek

Solution Manager Network Integration
Dimension Data Czech Republic


Load Style

Pavel Mlýnek

Service Delivery Field Support Engineer
Dimension Data Czech Republic

Hosté


Zdeněk Roubal

System Engineer
Cisco Systems

Zákaznická zkušenost nové generace

Komunikační trendy a očekávání se vyvíjejí neuvěřitelně rychle. To, co dříve trvalo roky, je dnes záležitostí měsíců a týdnů. Odpovědi, které jsme dostali za několik dnů, dnes očekáváme v řádu minut, nebo dokonce sekund. Digitalizace rozšiřuje počty komunikačních kanálů, analytické nástroje poskytují nové obchodní příležitosti. Klíčem ke spokojenosti zákazníků, je rychlost a monitorovaná zákaznická cesta (tzv. „Customer Journey“).

Řada společností již nyní modifikuje komunikační strategie v souladu s novými trendy a snaží se řídit a zlepšovat zákaznickou zkušenost. A ukazuje se, že propast mezi společnostmi, které digitální strategii mají a těmi, kteří stále váhají, se dramaticky zvětšuje.

Nejde přitom zdaleka jen o kontaktní centra. Ta sice mnohdy tvoří vstupní bránu do firmy, jenže ideální zákaznická zkušenost se týká celé organizace - poboček, útvarů všech typů, produktových specialistů, zkrátka všech.

Na semináři se zaměříme na nové možnosti budování CX (zákaznické zkušenosti) napříč celou organizací. Od omnikanálové integrace, přes řízení požadavků v back-office, po case management. Ukážeme si praktické poznatky a navrhneme možné způsoby nasazení klíčových funkcionalit.

Ve druhé části si představíme nové oblasti, které lze shrnout pod pojem umělá inteligence (AI), jako je například chatbot.


Přesný program

09:00 – 09:30 – Ranní káva a snídaně
09:30 – 11:00 – Next Generation CX; mnoho klientů, mnoho oddělění – jedna komunikace
11:00 – 11:30 – Coffee Break
11:30 – 13:00 – “Meet Kate”; Artificial intelligence platform


Naším partnerem pro tento seminář je společnost Genesys.

Seminář je určen pro pracovníky a manažery z oblasti obchodu, marketingu, kontaktních center, back-office managementu.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

21.03. 2018

Registrace: 9:15 – 9:30
Seminář: 9:30 – 12:00
Místo konání: Dimension Data CR, Milevská 5/2095, Praha 4

Přednášejícít

Load Style

Jan Růžička

Business Development Manager, Dimension Data

Hosté

Jiří Zeman

Account Executive Central Europe, Genesys

Henrich Eckhardt

Solutions Engineer, Genesys

Jak vytvářet dokonalou zákaznickou zkušenost

Jak vnímají Vaši zákazníci služby kontaktního centra? Zavolají, trpělivě vyčkávají a pak raději zavěsí, protože čekání ve frontě je nekonečné? Hodilo by se vám rozšířit komunikační kanály a zjednodušit komunikaci se zákazníky? Jenže, jak celé téma uchopit, že ano? Někdy pomůže technologie, jindy správná analytika a reporting.

Připravili jsme seminář, kde Vám představíme možné řešení a zároveň otevřeme diskusi o Vašich potřebách a pohledech na dané téma. Při semináři Vás provedeme jednotlivými tématy formou demo ukázek, nad kterými bude následovat diskuse.

Pokud vás zajímají aktuální trendy, stáhněte si zdarma souhrnné závěry Global Customer Experience Benchmarking Reportu


Detailní program semináře:


9:00 – registrace, snídaně

09:30 – 12:00 - reálné ukázky formou dema

 • Integrace zákaznických dat do agentské aplikace – ukázka integrace se CRM Salesforce (cloud)
 • Směrování úkolů do kontaktního centra, které přicházejí jako požadavky z backoffice
 • Virtuální fronta
 • Enterprise Chat a Mail jako nové produkty a jejich možnosti
 • Agentský desktop a jeho možnosti (živá ukázka úpravy prostředí agenta)
  • podpora přímo od výrobce = DevNet
  • změna zobrazovaných dat v průběhu zpracování interakce (přesměrování, předání a jiné)
  • Notifikace = zasílání důležitých zpráv přímo na pracoviště operátora
 • Reporting jako nedílná součást kontaktního centra – ukázka real-time a historického reportingu

12.00 – 12.30 - Q&A


Seminář je určen pro pracovníky a manažery z oblasti obchodu, marketingu a kontaktních center.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

29.11. 2017

Registrace: 9:00 – 9:30
Seminář: 9:30 – 12:30
Místo konání: Cisco Systems, V Celnici 1462/10, 110 00 Praha 1 Nové Město

Přednášející

Load Style

Marcel Vejmelka

Senior Solution Architect, Dimension Data

Load Style

Jaroslav Martan

CSE, Cisco Systems

Analytikou přímo k zákazníkovi

V oblasti komunikace se zákazníky vzniká ohromné množství strukturovaných, ale především nestrukturovaných dat. Ta jsou velice důležitá pro následné řízení efektivní komunikace. Jak však tato data využít? Není to jednoduché, a proto Vám rádi představíme možnosti, jak toto řešit a existující informace využít.

Analytické nástroje jsou oborovými autoritami považovány za oblast, která bude v následujících pěti letech nejvíce ovlivňovat principy komunikace se zákazníky a celkovou Customer eXperience.

Ukážeme Vám, jak je možné analyzovat prakticky jakoukoliv komunikaci s kontaktním centrem, resp. celou společností, jak identifikovat témata hovorů, odhalovat kritické interakce, řídit kampaně, nebo třeba vyhodnocovat obchodní úspěšnost operátorů. Takto lze analyzovat prakticky jakoukoliv komunikaci, tedy i data ze sociálních médií, webových chatů i emailové komunikace.

Diskutovat budeme rovněž o proaktivní notifikaci týkající se rizik a příležitostí zjištěných z interakcí, včetně integrací do dalších business systémů a procesů. Tato řešení souvisí například i s risk managementem a fraudy.

Možná tou nejzajímavější částí pro Vás bude diskuse s uživateli představovaných řešení, kteří přijali naše pozvání.

Seminář je určen pro pracovníky a manažery z oblasti obchodu, marketingu a kontaktních center.
Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

12.4. 2017

Registrace: 9:00 – 9:15
Seminář: 9:15 – 13:00
Místo konání: PwC Česká republika, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4, v zasedací místnosti ACAPULCO

Přednášející

Load Style

Jan Růžička

Business Development Manager, Dimension Data

Hosté


Martin Šmatlák

O2, Manažer kontaktního centra

Martin Krištof

Innogy, Manažer kontaktního centra

Miroslav Nečas

TOVEK, Business Development Manager

Petr Novák

RETIA, Business Development & Product Strategy Manager

Jak dosáhnout dokonalé zákaznické zkušenosti

Jak vnímají Vaši zákazníci služby kontaktního centra? Volají Vám, protože potřebují zodpovědět konkrétní dotaz, pomoc v daném okamžiku, v dané situaci? Nebo raději zavěsí, protože čekání ve frontě je nekonečné? Zvažujete rozšířit komunikační kanály směrem k zákazníkům či zachytit příchozího zákazníka, který váhá, zda zavolat nebo poslat e-mail?


Podobných otázek určitě vyvstává mnoho a je k zamyšlení, kterým směrem se vydat. Jak celé téma uchopit. V některých situacích může být řešením nasazení nové technologie, jindy pomůže jen správná analytika a reporting.

Připravili jsme seminář, kde Vám představíme možné řešení a zároveň otevřeme diskusi o Vašich potřebách a pohledech na dané téma. Při semináři Vás provedeme jednotlivými tématy formou demo ukázek, nad kterými bude následovat diskuse.

V rámci semináře Vám rovněž představíme hlavní závěry Global Contact Centre Benchmarking Reportu, který již 12 let monitoruje globální trendy v oblasti komunikace se zákazníky.


Detailní program semináře:


9:00 – registrace, snídaně

9:15 - 10:30 – reálné ukázky formou dema pro

 • jednotnou frontu pro hlas, chat, e-mail
 • flexibilitu při nasazení - otevřená API, jednoduchá integrace zákaznických systémů do jednotného prostředí
 • analytiku a reporting - nejen běžné reporty, ale i Connected Analytics

10:30 – 10:45 - přestávka, občerstvení

10:45 – 12:00 - reálné ukázky formou dema pro

 • hybridní řešení - využití cloudových služeb
 • back-office integraci - začlenění back-office do pracovních scénářů kontaktního centra
 • mobilní aplikace - jak může vypadat mobilní aplikace, která bude mít v sobě integrované zákaznické služby

12:00 – 12:30 - sumarizace nejdůležitějších závěrů jednoho z největších globálních reportů na téma vývoje kontaktních center v Evropě a v ČR; Customer Experience Benchmarking Report 2016

12.30 – 13.00 - Q&A


Seminář je určen pro pracovníky a manažery z oblasti obchodu, marketingu a kontaktních center.

Účast na semináři je bezplatná.


Technická náročnost

Obchodně-manažerské zaměření

29.3. 2017

Registrace: 9:00 – 9:15
Seminář: 9:15 – 13:00
Místo konání: Cisco Systems, V Celnici 1462/10, 110 00 Praha 1-Nové Město

Přednášející

Load Style

Marcel Vejmelka

Senior Solution Architect, Dimension Data

Load Style

Jaroslav Martan

CSE, Cisco Systems